Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
kjernefysisk forurensning forurensning som kan spres gjennom luft og vann i form av gass, væske eller organiske stoffer. Foruten spredning av forurensning fra kjernevåpen i krigstilstand, foregår dette i fredstid både fra sivile og militære installasjoner. Dette kan være fra depoter for radioaktivt avfall, lekkasjer fra kjernekraftverk eller fra militære atomdrevne fartøyer og kjernefysiske prøvesprengninger. …

kjernefysisk forurensning Les mer »

kjernefysiske forsyningsgruppen, Den (eng. Nuclear Suppliers Group, fork. NSG) også kjent som London-gruppen. Etablert 1975 med hovedsete i Wien. Utarbeider regler for eksport av kjernefysisk materiale, prosessutstyr for anriket uran, og gir informasjon om spredningsområder og regioner med konflikt. Medlemmer (48): Argentina, Australia, Belgia, Brasil, Bulgaria, Canada, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Hviterussland, Irland, Island, …

kjernefysiske forsyningsgruppen, Den Les mer »

kjernefysiske våpen våpen (atomvåpen) der sprengvirkningen oppnås ved frigjøring av kjerneenergi. Inndeles i fisjonsvåpen hvor energi frigjøres ved spalting, og fusjonsvåpen (termonukleære) som er en termisk reaksjon mellom hydrogenkjerner (hydrogenbomber). Finnes også som nøytronvåpen. Felles for alle er frigjøring av enorme energimengder som fører til trykk som brer seg som en sjokkbølge og temperaturstigning (opp …

kjernefysiske våpen Les mer »

kjernevåpenmaktene de stater som produserer, utprøver, lagrer og utplasserer kjernefysiske våpen (atomvåpen). USA, Russland, Storbritannia, Frankrike og Kina er internasjonale godkjente atommakter i følge ikkespredningsavtalen om atomvåpen. India, Pakistan og Nord-Korea har senere utviklet atomvåpen, men har ikke skrevet under på avtalen. Det er også en utbredt enighet om at Israel har atomvåpen, selv om …

kjernevåpenmaktene Les mer »