Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
kjemisk krigføring krigføring med kjemiske stridsmidler som gasser eller væsker. Først brukt under Den første verdenskrig. I moderne tid brukt i krigen mellom Iran og Irak, og av Irak mot kurdere. FN-konvensjon mot framstilling, bruk og lagring av slike våpen forkortes CWC, og stammer fra 1993. Dette til tross antas kjemiske våpen anvendt av det …

kjemisk krigføring Les mer »

kjemiske våpen våpen som bruker giftige kjemikaler, som gasser, væsker eller faste stoffer som virker dødelig eller skadelig på levende organismer. Enkelte stridsgasser har øyeblikkelig virkning (flyktig gass), andre er virksomme i lengre tid (varig gass). Det skilles mellom kvelende gass, irriterende gass (nese og tåregass), hudetsende gass, blodgass (virker inn på enzymsystemet) og nervegass …

kjemiske våpen Les mer »

Kjemivåpenkonvensjonen vedtatt i Paris i januar 1993. Etablerte et totalforbud mot utvikling, produksjon og lagring av kjemiske våpen, samt påla ødeleggelse av gjenværende lagre med kjemiske våpen. Per 2020 har 192 stater skrevet under og ratifisert konvensjonen. Israel har skrevet under, men ikke ratifisert avtalen. Nord-Korea, Egypt og Sør-Sudan har verken skrevet under eller ratifisert …

Kjemivåpenkonvensjonen Les mer »