Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
kjemisk krigføring krigføring med kjemiske stridsmidler som gasser eller væsker. Først brukt under Den første verdenskrig. I moderne tid brukt i krigen mellom Iran og Irak, og av Irak mot kurdere. FN-konvensjon mot framstilling, bruk og lagring av slike våpen forkortes CWC, og stammer fra 1993. Dette til tross antas kjemiske våpen anvendt av det …

kjemisk krigføring Les mer »

kjemiske våpen våpen som bruker giftige kjemikaler, som gasser, væsker eller faste stoffer som virker dødelig eller skadelig på levende organismer. Enkelte stridsgasser har øyeblikkelig virkning (flyktig gass), andre er virksomme i lengre tid (varig gass). Det skilles mellom kvelende gass, irriterende gass (nese og tåregass), hudetsende gass, blodgass (virker inn på enzymsystemet) og nervegass …

kjemiske våpen Les mer »

Kjemivåpenkonvensjonen vedtatt i Paris i januar 1993. Etablerte et totalforbud mot utvikling, produksjon og lagring av kjemiske våpen, samt påla ødeleggelse av gjenværende lagre med kjemiske våpen. Per 2020 har 192 stater skrevet under og ratifisert konvensjonen. Israel har skrevet under, men ikke ratifisert avtalen. Nord-Korea, Egypt og Sør-Sudan har verken skrevet under eller ratifisert …

Kjemivåpenkonvensjonen Les mer »

kjernefysisk forurensning forurensning som kan spres gjennom luft og vann i form av gass, væske eller organiske stoffer. Foruten spredning av forurensning fra kjernevåpen i krigstilstand, foregår dette i fredstid både fra sivile og militære installasjoner. Dette kan være fra depoter for radioaktivt avfall, lekkasjer fra kjernekraftverk eller fra militære atomdrevne fartøyer og kjernefysiske prøvesprengninger. …

kjernefysisk forurensning Les mer »

kjernefysiske forsyningsgruppen, Den (eng. Nuclear Suppliers Group, fork. NSG) også kjent som London-gruppen. Etablert 1975 med hovedsete i Wien. Utarbeider regler for eksport av kjernefysisk materiale, prosessutstyr for anriket uran, og gir informasjon om spredningsområder og regioner med konflikt. Medlemmer (48): Argentina, Australia, Belgia, Brasil, Bulgaria, Canada, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Hviterussland, Irland, Island, …

kjernefysiske forsyningsgruppen, Den Les mer »

kjernefysiske våpen våpen (atomvåpen) der sprengvirkningen oppnås ved frigjøring av kjerneenergi. Inndeles i fisjonsvåpen hvor energi frigjøres ved spalting, og fusjonsvåpen (termonukleære) som er en termisk reaksjon mellom hydrogenkjerner (hydrogenbomber). Finnes også som nøytronvåpen. Felles for alle er frigjøring av enorme energimengder som fører til trykk som brer seg som en sjokkbølge og temperaturstigning (opp …

kjernefysiske våpen Les mer »

kjernevåpenmaktene de stater som produserer, utprøver, lagrer og utplasserer kjernefysiske våpen (atomvåpen). USA, Russland, Storbritannia, Frankrike og Kina er internasjonale godkjente atommakter i følge ikkespredningsavtalen om atomvåpen. India, Pakistan og Nord-Korea har senere utviklet atomvåpen, men har ikke skrevet under på avtalen. Det er også en utbredt enighet om at Israel har atomvåpen, selv om …

kjernevåpenmaktene Les mer »