Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Kaukasus navnet på fjellkjeden og området mellom Svartehavet i vest og Det kaspiske havet i øst, som utgjør Europas sydlige grense mot Asia. Etter oppløsningen av Sovjetunionen ble elleve republikker i området nye suverene stater, mens resterende republikker ble underlagt Russland, med ulik politisk og konstitusjonell status. Flere grupper føler seg diskriminert eller geografisk feilplassert …

Kaukasus Les mer »