Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Kurdisk-Tyrkisk krig (2015–) De siste års hendelser (2014–2019): Våpenhvilen og forhandlingene mellom Kurdistans arbeiderparti (PKK) og tyrkiske myndigheter brøt sammen den 25. juli 2015, som følge av den økende spenningen på grensen til Syria. Siden har det vært harde kamper mellom kurdere og tyrkiske myndigheter sørøst i Tyrkia, hvor omlag 2500 mennesker er drept. Tyrkia …

Kurdisk-Tyrkisk krig (2015–) Les mer »

Kurdistans arbeiderparti Partîya Karkerên Kurdîstan (PKK). Politisk og militær organisasjon. Organisasjon: Ledes per 2020 av Cemil Bayik. Organisert som politisk organisasjon med to paramilitære avdelinger, Hêzên Parastina Gel (HPG) og Yekîneyên Jinên Azad ên Star (YJA-STAR). YJA-STAR er en ren kvinnelig militæravdeling. Stiftet: 1978. Lokalisering: Tyrkia, Syria, Iran og Irak. Politisk retning: Nasjonalisme/separatisme og sosialisme. …

Kurdistans arbeiderparti (PKK) Les mer »

kvalifisert flertall flertall som oppnås når en forhåndsdefinert majoritet stemmer for noe. Som oftest er kvalifisert flertall to tredjedeler av en forsamling, men det kan også være tre fjerdedeler eller ni tiendedeler. Se absolutt flertall; alminnelig flertall; konsensus
Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) politisk uavhengig samarbeidsorganisasjon stiftet 1951 med tilslutning av de store norske kvinneorganisasjonene med formål å styrke landets beredskap. Organisasjonen er opptatt av det sivil-militære samarbeidet, et helhetlig og moderne totalforsvarskonsept og av norsk politikk for fred og sikkerhet. Kvinners rolle og muligheter i Forsvaret er også et sentralt tema. Webadresse: www.kfb.no
kvoteflyktning Se overføringsflyktning
Kyotoavtalen protokoll til Klimakonvensjonen vedtatt i Kyoto i 1997. Avtalen har blitt ratifisert av 191 land og EU. USA har fremdeles ikke ratifisert avtalen, og Canada trakk seg fra avtalen i 2012. Avtalen forplikter i-land til en utslippsreduksjon på 5,2 prosent i forhold til hovedreferanseåret 1990. Reduksjonen skulle gjennomføres mellom 2008–12, men er nå forlenget …

Kyotoavtalen Les mer »

Kysteskadren Se Marinen; Sjøforsvaret
Kystjegerkommandoen (KJK) representerer Sjøforsvarets amfibiske kapasitet og skal bidra til å føre strid i kystsonen. Kystjegerkommandoen skal gjennomføre offensive og svært hurtige operasjoner mot fiendtlige styrker i kystnære områder. Kystjegerkommandoen er en del av Marinens jegervåpen sammen med Marinejegerkommandoen (MJK), Minedykkerkommandoen (MDK) og Taktisk båtskvadron (TBS). Kommandoen opererer hovedsakelig med små hurtiggående fartøyer. Se forsvaret; …

Kystjegerkommandoen Les mer »

kystkorvett ​korvett i Skjold-klassen. Marinens hurtiggående fartøyer for operasjoner i indre kystfarvann. De primære oppgavene til korvettene er å være tilstede og hevde suvereniteten i kystnære farvann. De er mobile og godt egnet til å delta i søk- og redningsoperasjoner. De kan også støtte spesialstyrker i kystområdene. Sjøforsvaret har seks fartøy i Skjold-klassen. Se forsvaret; …

kystkorvett Les mer »

Kystvakten har hovedkvarter på Sortland, Nordland, som har ansvaret for den operative virksomheten til Kystvakten. Kystvaktens virkeområder og oppgaver er regulert gjennom Lov om Kystvakten, som trådte i kraft i 1999. I medhold av denne loven er Kystvaktens hovedoppgaver å håndheve norsk suverenitet og norske rettigheter, utføre fiskeri-, fangst-, toll- og miljøoppsyn, samt andre oppsynsoppgaver …

Kystvakten Les mer »