Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
kadre (kader) fast befal og personell som danner en kjerne innenfor avdelinger som under krig og øvelser fylles ut med innkalte vernepliktige. Kadre kan også brukes i betydningen medlemmer av et (kommunistisk) kaderparti, det vil si et avantgarde/foregangsparti for revolusjonen. Disse skal også styre under den demokratiske sentralismen etter revolusjonen. Opphavet til denne betydningen av …

kadre Les mer »

kalde krigen, Den betegnelse på rivaliseringen som utviklet seg etter andre verdenskrig mellom gruppene av nasjoner som praktiserte ulike ideologier og politiske systemer. På den ene siden sto USA og deres allierte, ofte referert til som Vestblokken. På den andre siden sto Sovjetunionen (USSR) og deres allierte, ofte referert til som Østblokken. Konflikten betegnes som …

kalde krigen, Den Les mer »

kampfly våpenbærende fly, vanligvis multirolle jagerfly. Siden 1980 har Det norske luftforsvarets kampfly vært av typen F-16 MLU. Disse flyene er på vei til å utfases, og frem til 2025 skal Norge anskaffe opp til 52 kampfly av typen F-35 med våpen og utstyr. De tre første F-35 flyene ble levert Ørlandet i november 2017. …

kampfly Les mer »

kapitulasjon full overgivelse uten reservasjoner av et lands krigførende militære styrker til fienden. I Folkeretten en avtale mellom øverstkommanderende på hver side om full overgivelse.
Kashmir konfliktfylt området i det nordvestlige Himalaya i Asia. Området er delt mellom pakistansk (30 %), indisk (50 %) og kinesisk (20 %) okkupasjon/administrasjon. Befolkningen består av omtrent 80 prosent muslimer og 20 prosent hinduer. Ved britenes ekstraksjon fra India i etterkrigstiden fikk den lokale administrasjonen i Kashmir rett til selv å bestemme hvilket land området skulle tilhøre. …

Kashmir Les mer »

Kaukasus navnet på fjellkjeden og området mellom Svartehavet i vest og Det kaspiske havet i øst, som utgjør Europas sydlige grense mot Asia. Etter oppløsningen av Sovjetunionen ble elleve republikker i området nye suverene stater, mens resterende republikker ble underlagt Russland, med ulik politisk og konstitusjonell status. Flere grupper føler seg diskriminert eller geografisk feilplassert …

Kaukasus Les mer »

kavaleri fra gammelt av var kavaleriet militære avdelinger til hest. I dag omfatter det avdelinger som er basert på pansrede kampkjøretøy som stridsvogner, stormpanservogner og rakettpanserjagere. Kavaleriet inkluderer avdelinger som driver innhenting og analyse av informasjon om andre fremmede styrker, og beskyttelse mot tilsvarende informasjonsinnhenting fra en motstander. Se forsvaret; Hæren
KGB (russisk: Komitet gosudarstvennoj besopasnosti) komiteen for statens sikkerhet. Etablert 1954. KGBs maktapparat ble regnet som det sterkeste i Sovjetunionen, etter de regulære væpnede styrker. Lå under direkte kontroll av Sikkerhetsrådet og presidenten. Blant annet hadde KGB ansvaret for grensetroppene og indre sikkerhet. Etter at KGB og dets sjef (V. Krjutsjkov) hadde deltatt i statskuppet …

KGB Les mer »

kjemisk krigføring krigføring med kjemiske stridsmidler som gasser eller væsker. Først brukt under Den første verdenskrig. I moderne tid brukt i krigen mellom Iran og Irak, og av Irak mot kurdere. FN-konvensjon mot framstilling, bruk og lagring av slike våpen forkortes CWC, og stammer fra 1993. Dette til tross antas kjemiske våpen anvendt av det …

kjemisk krigføring Les mer »

kjemiske våpen våpen som bruker giftige kjemikaler, som gasser, væsker eller faste stoffer som virker dødelig eller skadelig på levende organismer. Enkelte stridsgasser har øyeblikkelig virkning (flyktig gass), andre er virksomme i lengre tid (varig gass). Det skilles mellom kvelende gass, irriterende gass (nese og tåregass), hudetsende gass, blodgass (virker inn på enzymsystemet) og nervegass …

kjemiske våpen Les mer »