Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
jurisdiksjon domsmyndighet, også en nasjonalstats juridiske virkekrets eller virkeområde. Eksempelvis norsk jurisdiksjon i havområdene. Se appendiks XIII – Norsk jurisdiksjon i havområdene