Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
junta opprinnelig en mindre gruppe, særlig i Spania, Portugal og Latin-Amerika, som ivaretar regjeringsoppgaver. I dag brukes begrepet oftest i betydningen av en militær, politisk gruppering, ofte offiserer som ved kupp overtar makten og som styrer mer eller mindre autoritært.
jurisdiksjon domsmyndighet, også en nasjonalstats juridiske virkekrets eller virkeområde. Eksempelvis norsk jurisdiksjon i havområdene. Se appendiks XIII – Norsk jurisdiksjon i havområdene