Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Joint Warfare Center (JWC) NATO-senter som ble offisielt åpnet i Stavanger den 24. oktober 2003. JWC er underlagt Allied Command Transformation (ACT) i USA, og er et ledd i å klargjøre NATO for morgendagens utfordringer. JWC søker å forbedre NATOs militære effektivitet ved å utvikle doktriner og ha ansvaret for forskning på nye modeller, konsept, …

Joint Warfare Center Les mer »