Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
jihadisme refererer til ideologien bak islamsk fundamentalistisk hellig krig. Jihadisme kan deles i to hovedkategorier; lovlig jihadisme og ulovlig/voldelig jihadisme. Den lovlige delen av jihadisme kan innbefatte alt fra bygging av moskeer, propaganda, politisk deltagelse og lignende, mens ulovlig jihadisme inkluderer voldelige aksjoner. Begrepet ble først benyttet så langt tilbake som 1960-tallet, men har i …

jihadisme Les mer »