Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
jernteppe fra tidlig 1800-tall brukt allment og militært om en ugjennomtrengelig barrière. Fra 1920-tallet iblant brukt på engelsk om Sovjetunionens interessesfære, noe som ble intensivert i tysk propaganda under andre verdenskrig, blant annet av Joseph Goebbels. Etter hvert kom ordet til å betegne den tidligere sterkt befestede grensen mellom kommuniststatene i Øst-Europa og landene i …

jernteppe Les mer »