Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Jegertroppen norsk spesialstyrke bestående av vernepliktige kvinner. Etter opptak blir soldatene utdannet til spesialsoldater på lik linje som andre spesialstyrker. Etablert i 2014. Underlagt Forsvarets Spesialkommando (FSK). Se forsvaret; Forsvarets Spesialkommando