Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Jaltakonferansen også kalt Krimkonferansen. Møte mellom Storbritannias statsminister Winston S. Churchill, USAs president Franklin D. Roosevelt og Sovjetunionens partisjef Josef Stalin, samt deres fremste rådgivere, i Jalta på Krim (i Sovjetunionen) den 4. – 11. februar 1945. Man kom da til enighet om Tysklands stilling etter krigen, og opprettelsen av FN. Spørsmål om deling av …

Jaltakonferansen Les mer »

Jegertroppen norsk spesialstyrke bestående av vernepliktige kvinner. Etter opptak blir soldatene utdannet til spesialsoldater på lik linje som andre spesialstyrker. Etablert i 2014. Underlagt Forsvarets Spesialkommando (FSK). Se forsvaret; Forsvarets Spesialkommando
Jemen, borgerkrigen i (2011–) De siste års hendelser (2014–2019): Det bryter ut en brutal borgerkrig i det fattige Jemen i 2014. I september tar Houthi-rebeller kontrollen over den nordvestre delen av landet. I januar 2015 tar de også over hovedstaden, og president Hadi blir først satt i husarrest, før han flykter mot sør. I mars …

Jemen, borgerkrigen i (2011–) Les mer »

jernteppe fra tidlig 1800-tall brukt allment og militært om en ugjennomtrengelig barrière. Fra 1920-tallet iblant brukt på engelsk om Sovjetunionens interessesfære, noe som ble intensivert i tysk propaganda under andre verdenskrig, blant annet av Joseph Goebbels. Etter hvert kom ordet til å betegne den tidligere sterkt befestede grensen mellom kommuniststatene i Øst-Europa og landene i …

jernteppe Les mer »

jihad (arab. innsats, anstrengelse) oversettes ofte med «hellig krig», men har flere betydninger. 1.) «Den store jihad» er muslimers indre kamp for å forbedre seg selv, for å bekjempe egen egoisme, lyst og grådighet. 2.) «Den lille jihad» er å føre krig for å utvide territoriet der islamsk lov (sharia) gjelder. Dette er den offensive …

jihad Les mer »

jihadisme refererer til ideologien bak islamsk fundamentalistisk hellig krig. Jihadisme kan deles i to hovedkategorier; lovlig jihadisme og ulovlig/voldelig jihadisme. Den lovlige delen av jihadisme kan innbefatte alt fra bygging av moskeer, propaganda, politisk deltagelse og lignende, mens ulovlig jihadisme inkluderer voldelige aksjoner. Begrepet ble først benyttet så langt tilbake som 1960-tallet, men har i …

jihadisme Les mer »

Joint Warfare Center (JWC) NATO-senter som ble offisielt åpnet i Stavanger den 24. oktober 2003. JWC er underlagt Allied Command Transformation (ACT) i USA, og er et ledd i å klargjøre NATO for morgendagens utfordringer. JWC søker å forbedre NATOs militære effektivitet ved å utvikle doktriner og ha ansvaret for forskning på nye modeller, konsept, …

Joint Warfare Center Les mer »

junta opprinnelig en mindre gruppe, særlig i Spania, Portugal og Latin-Amerika, som ivaretar regjeringsoppgaver. I dag brukes begrepet oftest i betydningen av en militær, politisk gruppering, ofte offiserer som ved kupp overtar makten og som styrer mer eller mindre autoritært.
jurisdiksjon domsmyndighet, også en nasjonalstats juridiske virkekrets eller virkeområde. Eksempelvis norsk jurisdiksjon i havområdene. Se appendiks XIII – Norsk jurisdiksjon i havområdene
jødedom jødedommen er den eldste av de tre store monoteistiske verdensreligionene, og har sitt utspring i Midtøsten. Forholdet mellom Gud og det jødiske folk er det sentrale prinsippet i jødedommen. Jødedommen er basert på Den Hellige Skrift med i alt 24 bøker som igjen består av Tora med de fem Mosebøkene som forteller om skapelsen, …

jødedom Les mer »