Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Istanbul Cooperation Inititative (ICI) etablert på NATO-toppmøtet i Istanbul i 2004. Har som formål å jobbe langsiktig for å styrke sikkerheten i Midtøstenregionen. Foreløpig har Bahrain, Qatar, Kuwait og De forente arabiske Emirater tiltrådt initiativet. Se NATO
ISTAR (Intelligence, surveillance, target aquisition and reconnaissance) en nisjekapasitet som inneholder flere spesialiserte kapasiteter, eksempelvis bakkebasert ledelse av flystøtte. Offensiv elektronisk krigføring vil også finne plass innenfor ISTAR-miljøet. Med sin kompetanse, sitt materiell og utstyr, og gjennom bruk av ulike sensorer og kilder, skal det kunne drives effektiv innhenting av informasjon og måletterretning. Deretter skal …

ISTAR Les mer »