Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
ISAF (International Security Assistance Force) den NATO-ledede multinasjonale operasjonen i Afghanistan, i operasjon fra 2001–2014. ISAFs formål var å assistere afghanske myndigheter i arbeidet med å etablere sikkerhet og stabilitet i landet, for dermed å legge til rette for utvikling og gjenoppbygging. ISAF bistod også den afghanske nasjonale armeen (ANA) med oppbyggingen av en operativ, …

ISAF Les mer »