Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
IS (Den islamske stat) islamistisk terrororganisasjon. Også kjent som: ad-Dawlah al-Islamiyyah, Daesh, Den islamske stat i Irak og al-Sham (ISIS), og Den islamske stat i Irak og Levanten (ISIL). Organisasjon: Abu Bakr al-Baghdadi ledet organisasjonen frem til han 26. oktober 2019 begikk selvmord ved å detonere en selvmordsvest under et angrep utført av amerikanske militærstyrker …

IS Les mer »

ISAF (International Security Assistance Force) den NATO-ledede multinasjonale operasjonen i Afghanistan, i operasjon fra 2001–2014. ISAFs formål var å assistere afghanske myndigheter i arbeidet med å etablere sikkerhet og stabilitet i landet, for dermed å legge til rette for utvikling og gjenoppbygging. ISAF bistod også den afghanske nasjonale armeen (ANA) med oppbyggingen av en operativ, …

ISAF Les mer »

ISIL Se IS
ISIS Se IS
islam en av de store verdensreligionene, med rundt 1,7 mrd tilhengere. Troen/læren har to hovedretninger; sunniislam og sjiaislam, i tillegg til en rekke mindre varianter. Stiftet av den arabiske profeten Muhammed rundt år 622. Islams to hellige tekster er Koranen (Allahs ord til Muhammed) og Hadith (Muhammeds ord). Muslimene har fem plikter knyttet til de …

islam Les mer »

islamske stat, Den Se IS
islamske utviklingsbank, Den (eng. Islamic Development Bank, fork. IDB) etablert den 15. desember 1973 med hovedkvarter i Jeddah i Saudi-Arabia. Skal bidra til islamsk økonomisk og sosial utvikling. Fungerer også som observatør i FN. Medlemmer (56): Afghanistan, Albania, Algerie, Aserbajdsjan, Bahrain, Bangladesh, Benin, Brunei, Burkina Faso, De forente arabiske emirater, Djibouti, Egypt, Elfenbenskysten, Gabon, Gambia, …

islamske utviklingsbank, Den Les mer »

isolasjonisme politikk som har som mål å holde et land utenfor konflikt og internasjonalt engasjement.
Istanbul Cooperation Inititative (ICI) etablert på NATO-toppmøtet i Istanbul i 2004. Har som formål å jobbe langsiktig for å styrke sikkerheten i Midtøstenregionen. Foreløpig har Bahrain, Qatar, Kuwait og De forente arabiske Emirater tiltrådt initiativet. Se NATO
ISTAR (Intelligence, surveillance, target aquisition and reconnaissance) en nisjekapasitet som inneholder flere spesialiserte kapasiteter, eksempelvis bakkebasert ledelse av flystøtte. Offensiv elektronisk krigføring vil også finne plass innenfor ISTAR-miljøet. Med sin kompetanse, sitt materiell og utstyr, og gjennom bruk av ulike sensorer og kilder, skal det kunne drives effektiv innhenting av informasjon og måletterretning. Deretter skal …

ISTAR Les mer »