Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Intelsat (tidligere International Telecommunications Satellite Organization, fork. ITSO) hovedsete i Washington DC. Oppgave er å utvikle og drive global telekommunikasjon via satelittsystem.
Inter-Services Intelligence (ISI) Pakistansk etterretningstjeneste etablert i 1948. Utfører etterretningsoperasjoner på vegne av alle tre grenene av militæret. ISI er den største etterretningstjenesten i Pakistan og har ansvar for å samle og analysere informasjon om utenlandske faktorer med innvirkning på pakistanske interesser. Lederen utpekes av statsministeren og må være en tre-stjerners general. Tjenesten har vært …

Inter-Services Intelligence Les mer »

interdependens gjensidig avhengighet. Er den senere tid økende fordi stater samarbeider stadig tettere som følge av globalisering og forbedret informasjonsteknologi. Se geopolitikk; globalisering
interkontinental ballistisk missil (eng. intercontinental ballistic missile, fork. ICBM) er et missil som kan nå avstander på 1000 km. Designet for å bære kraftige atomvåpen. Se ballistisk missil; BMD; missiler; New START; START I; START II
internasjonale atomenergibyrået, Det (eng. International Atomic Energy Agency, fork. IAEA) etablert den 26. oktober 1956, i funksjon fra den 29. juli 1957. Hovedkontor i Wien. Uavhengig organisasjon med særavtale med FN. Rapporterer årlig til FNs generalforsamling, samt til FNs sikkerhetsråd når internasjonal fred og sikkerhet er i fare. Arbeider for en fredelig og sikker bruk av …

internasjonale atomenergibyrået, Det Les mer »

internasjonale energibyrå, Det (eng. International Energy Agency, fork. IEA) energisamarbeid etablert den 15. november 1974 av OECD med hovedsete i Paris. Skal fremme samarbeid i energispørsmål spesielt oljefordeling i kriser og samarbeid mellom oljekonsumenter og produsenter. Målsetning å bidra til forsyningssikkerhet for deltagerlandene og fremme en mer bærekraftig energibruk. Medlemmer (30): Australia, Belgia, Canada, Danmark, Estland, …

internasjonale energibyrå, Det Les mer »

internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger, Det (eng. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, fork. IFRC) tidligere kjent som Røde Kors-ligaen og Røde Halvmåne (LORCS). Etablert den 5. mai 1919 med hovedkvarter i Genève. Organiserer, koordinerer og styrer internasjonale hjelpeaksjoner, fremmer humanitært arbeid, representerer og stimulerer framdriften av nasjonale organisasjoner, …

internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger, Det Les mer »

internasjonale forhandlinger forhandlinger mellom to eller flere nasjonalstater, kalles henholdsvis bilaterale eller multilaterale forhandlinger. Se bilateralt samarbeid
internasjonale havrettsdomstolen, Den (eng. International Tribunal for the Law of the Sea, fork. ITLOS) en internasjonal domstol med sete i Hamburg, som ble opprettet i 1982 på grunnlag av FNs havrettskonvensjon. Mens Den internasjonale domstolen i Haag utelukkende tar seg av saker der partene er stater og i så henseende utgjør en konkurrerende myndighet hva …

internasjonale havrettsdomstolen, Den Les mer »

internasjonale hvalfangstkommisjonen, Den (eng. International Whaling Commission, fork. IWC) består av land som driver med hvalfangst, eller som har interesse av hvalbestanden. Vedtar årlige forvaltningsregimer og eventuelt beskatning. Norge er en viktig aktør og har måttet tåle kritikk for fangst på vågehval.