Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Institutt for Forsvarsstudier (IFS) driver faglig uavhengig forskning innenfor områdene norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, internasjonal sikkerhetspolitikk, sivil-militære relasjoner og transatlantiske studier. IFS er en avdeling ved Forsvarets høgskole. Arrangør av seminarer og konferanser og utgiver av publikasjonsseriene Defence and Security Studies og Oslo Files. Webadresse: www.forsvaret.no/ifs
Institutt for fredsforskning (eng. International Peace Research Institute Oslo, fork. PRIO) ble stiftet i 1959, som en avdeling ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo. I januar 1966 ble det en uavhengig institusjon. Forskningen er fokusert på fire programmer: Gender, Peace and Security, Humanitarian Studies, Conflict Trends og Small Arms Transfers. Instituttet har en internasjonal stab …

Institutt for fredsforskning Les mer »

Institutt for menneskerettigheter Se Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter