Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
innsatsstyrker i Heimevernet (ISTY) spydspissen av kampkraften i Heimevernet, består av personell som er spesielt utvalgt, utdannet og utrustet. Både mobile og fleksible enheter, på landsbasis inntil 5.000 personell. Styrkene skal bestå av frivillige, og kan hurtig mobiliseres. Se forsvaret; Heimevernet
innvandrer person som flytter til et annet land med sikte på å bosette seg der. Det skilles i dag mellom innvandrere som er født i utlandet og selv har innvandret til for eksempel Norge (førstegenerasjonsinnvandrere) og norskfødte med to innvandrerforeldre (andregenerasjonsinnvandrere). Både flyktninger, asylsøkere og andre migranter er å regne som innvandrere dersom de flytter …

innvandrer Les mer »