Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Ingeniørbataljonen (Ingbn) holder til i Skjold leir i Målselv kommune og har underavdelinger på Hærens Amfibiesenter, Hellarbogen, i Gratangen kommune og i Rena leir. Ingeniørbataljonen er en av Brigade Nord kampstøtteavdelinger, og består av cirka 660 befal og mannskaper. Hovedoppgaven for bataljonen er å støtte Brigade Nords avdelinger innenfor områdene mobilitet, antimobilitet, og overlevelse. Bataljonen …

Ingeniørbataljonen Les mer »

Ingeniørvåpenet i begynnelsen ble Ingeniørvåpenet kalt Fortifikasjonsvesenet. Da skulle det stå for bygging og vedlikehold av festninger. I dag omfatter det avdelinger som støtter kampavdelingene på tre sentrale områder. De sørger for at egne avdelinger kommer frem, blant annet gjennom å fjerne miner og hindre, etablere broer og ferger og bygge feltveier. De gir beskyttelse …

Ingeniørvåpenet Les mer »