Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
INF-avtalen (eng. Intermediate-range Nuclear Forces) nedrustningsavtale angående utplassering av mellomdistanseraketter fra 1988 mellom USA og Sovjetunionen. Forbud mot produksjon og utplassering av alle landbaserte kjernefysiske mellomdistanseraketter i Europa. Destruksjon av 2.695 kjernefysiske raketter; 1.836 russiske og 859 amerikanske i Europa. Første og eneste avtale som eliminerer en hel klasse kjernefysiske våpen. Avtalen ble oppfylt i …

INF-avtalen Les mer »

infanteri opprinnelig var infanteriet kampavdelinger som forflyttet seg og kjempet til fots. Det er den tradisjonelle ryggraden og volumet i en mobiliseringshær. I dag omfatter infanteriet avdelinger som driver strid til fots, enten de forflytter seg til fots, eller med upansrede eller lettpansrede kjøretøy. Se forsvaret; infanteribrigade; Hæren
infanteribrigade brigade bestående av tre til fire infanteribataljoner. Se bataljon; infanteri
infrastruktur de underliggende strukturer som får samfunnet til å fungere. Et lands nett av offentlige faste anlegg, veier, jernbaner, flyplasser, havner, kraftforsyning osv.