Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Institutt for fredsforskning (eng. International Peace Research Institute Oslo, fork. PRIO) ble stiftet i 1959, som en avdeling ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo. I januar 1966 ble det en uavhengig institusjon. Forskningen er fokusert på fire programmer: Gender, Peace and Security, Humanitarian Studies, Conflict Trends og Small Arms Transfers. Instituttet har en internasjonal stab …

Institutt for fredsforskning Les mer »

Institutt for menneskerettigheter Se Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Intelsat (tidligere International Telecommunications Satellite Organization, fork. ITSO) hovedsete i Washington DC. Oppgave er å utvikle og drive global telekommunikasjon via satelittsystem.
Inter-Services Intelligence (ISI) Pakistansk etterretningstjeneste etablert i 1948. Utfører etterretningsoperasjoner på vegne av alle tre grenene av militæret. ISI er den største etterretningstjenesten i Pakistan og har ansvar for å samle og analysere informasjon om utenlandske faktorer med innvirkning på pakistanske interesser. Lederen utpekes av statsministeren og må være en tre-stjerners general. Tjenesten har vært …

Inter-Services Intelligence Les mer »

interdependens gjensidig avhengighet. Er den senere tid økende fordi stater samarbeider stadig tettere som følge av globalisering og forbedret informasjonsteknologi. Se geopolitikk; globalisering
interkontinental ballistisk missil (eng. intercontinental ballistic missile, fork. ICBM) er et missil som kan nå avstander på 1000 km. Designet for å bære kraftige atomvåpen. Se ballistisk missil; BMD; missiler; New START; START I; START II
internasjonale atomenergibyrået, Det (eng. International Atomic Energy Agency, fork. IAEA) etablert den 26. oktober 1956, i funksjon fra den 29. juli 1957. Hovedkontor i Wien. Uavhengig organisasjon med særavtale med FN. Rapporterer årlig til FNs generalforsamling, samt til FNs sikkerhetsråd når internasjonal fred og sikkerhet er i fare. Arbeider for en fredelig og sikker bruk av …

internasjonale atomenergibyrået, Det Les mer »

internasjonale energibyrå, Det (eng. International Energy Agency, fork. IEA) energisamarbeid etablert den 15. november 1974 av OECD med hovedsete i Paris. Skal fremme samarbeid i energispørsmål spesielt oljefordeling i kriser og samarbeid mellom oljekonsumenter og produsenter. Målsetning å bidra til forsyningssikkerhet for deltagerlandene og fremme en mer bærekraftig energibruk. Medlemmer (30): Australia, Belgia, Canada, Danmark, Estland, …

internasjonale energibyrå, Det Les mer »

internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger, Det (eng. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, fork. IFRC) tidligere kjent som Røde Kors-ligaen og Røde Halvmåne (LORCS). Etablert den 5. mai 1919 med hovedkvarter i Genève. Organiserer, koordinerer og styrer internasjonale hjelpeaksjoner, fremmer humanitært arbeid, representerer og stimulerer framdriften av nasjonale organisasjoner, …

internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger, Det Les mer »

internasjonale forhandlinger forhandlinger mellom to eller flere nasjonalstater, kalles henholdsvis bilaterale eller multilaterale forhandlinger. Se bilateralt samarbeid