Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
IMF Det internasjonale pengefondet Se internasjonale pengefondet, Det, internasjonale utviklingsfond, Det; Verdensbanken
imperialisme (fra latinske imperare, å befale) politikk som føres av en stat når den underlegger seg andre stater eller samfunn utenfor egne landegrenser, samtidig som staten påvirker eller forsøker å påvirke området religiøst, språklig eller kulturmessig.