Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
IFOR-operasjonen (eng. Implementation Force) var en NATO-ledet flernasjonal militær styrke som etterfulgte FN-styrken UNPROFOR i Bosnia-Hercegovina den 20. desember 1995. IFOR-operasjonen var en fredsskapende operasjon hvor oppgaven var å overvåke implementeringen av de militære kravene til de stridende partene som fikk slutt på den fire år lange krigen i Bosnia. Kravene ble inngått i Dayton-avtalen …

IFOR-operasjonen Les mer »