Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
idealisme i filosofisk forstand vært brukt som et uttrykk for ideer (metafysisk idealisme), en åndelig virkelighet. Den erkjennelsesteoretiske idealisme hevder at de ytre ting ikke er objektivt virkelige, men bare forestillinger hos iakttakeren. Mer i slekt med den folkelige forståelsen av ordet er den etiske idealisme, som går ut på uegoistisk opptreden og høye moralverdier.
ideologi politiske prinsipper og mål om samfunnsform, satt inn i en systematisk sammenheng og med et program for hvordan målene kan realiseres. Inneholder både et sett av mål og en samling virkemidler. Se fascisme; jihadisme; kommunisme; militarisme; nazisme; regionalisme