Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
H-bombe forkortelse for hydrogenbombe, kjernefysisk fusjonsbombe. Se kjernefysiske våpen
Haagdomstolen betegnelse på tre domstoler: 1) Den faste voldgiftsdomstol (1889). Denne domstolen fungerer imidlertid ikke som domstol, men mer et kontor med en liste over voldgiftsdommere som man kan velge dersom man vil avgjøre en folkerettslig strid. 2) Den faste domstol for mellomfolkelig rettspleie, opprettet av Folkeforbundet i 1920. Dette er en permanent domstol med …

Haagdomstolen Les mer »

Haagkonferansene konferanser avholdt i Haag i Nederland hvor internasjonal rett og mellomfolkelige forhold er blitt drøftet. Mest kjent er fredskonferansene i 1899 og 1907 som vedtok Haagkonvensjonene. Se domstoler, internasjonale; FN; Haagkonvensjonene
Haagkonvensjonene Haagkonvensjonene av 1899 og 1907 er folkerettslige regler for krigføring på land som ble vedtatt på fredskonferanser i Haag i Nederland i 1899 og 1907, og er en viktig del av folkeretten. Se FN; Genèvekonvensjonene; Haagkonferansene; krigens folkerett
Haakonsvern Orlogsstasjon (HOS) Sjøforsvarets hovedbase lokalisert utenfor Bergen. Er sammen med Ramsund orlogsstasjon den ene av to orlogsstasjoner i Norge i dag. Rundt 3 500 personer tjenestegjør på Haakonsvern. Basen har egen brannstasjon, sykestue, postkontor, kirke, lege- og tannlegekontor. De norske ubåtene, minesveiperne, MTV-våpenet og fregattene er stasjonert her. Se forsvaret; Sjøforsvaret
Hamas (betydn. mot eller iver) politisk og paramilitær organisasjon. Også kjent som: Harakat al-Muqawamah al-Islammiyya, Islamic Resistance Movement. Organisasjon: Ledes per 2017 av Ismail Haniya. Nøyaktig organisering er uviss, men det er kjent at Hamas er delt inn i tre avdelinger som er ledet av et overordnet råd. De tre avdelingene har ansvar for religiøs …

Hamas Les mer »

håndskytevåpen våpen som betjenes av en person, inndeles i gevær, karabin, maskinpistol, automatgevær, pistol og revolver. I motsetning til begrepet håndvåpen, som brukes om våpen som kan holdes i en hånd, det vil si pistoler og revolvere.
håndskytevåpen våpen som betjenes av en person, inndeles i gevær, karabin, maskinpistol, automatgevær, pistol og revolver. I motsetning til begrepet håndvåpen, som brukes om våpen som kan holdes i en hånd, det vil si pistoler og revolvere.
hangarskip krigsfartøy med start- og landingsbane for fly. Vekten for et hangarskip ligger rundt 100.000 tonn og har gjerne en besetning på i overkant av 5.000 personer. Flyene på et hangarskip tar av ved hjelp av et katapultsystem. Dette systemet «skyter» flyet opp i høy nok hastighet til å ta av.
Hans Majestet Kongens Garde (HMKG) har base på Huseby i Oslo og rekruttskole på Terningmoen leir i Elverum. Bataljonen består av tre vakt- og beredskapskompanier, ett støttekompani og ett musikk- og drillkompani. Hans Majestet Kongens Garde er en av to avdelinger i Hæren som har et løpende nasjonalt oppdrag. HMKG er ansvarlig for sikkerheten til …

Hans Majestet Kongens Garde Les mer »