Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
GWT (eng. global war on terror, nor. krigen mot terrorisme). Global kampanje iverksatt for å bekjempe internasjonal terrorisme og terroristgrupper. Kampanjen ble lansert av den tidligere amerikanske presidenten George W. Bush etter terrorangrepet mot USA den 11. september 2001. Se Afghanistan, krigen i (2001-D.D.); al-Qaida; terrorisme