Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
glasnost (russisk for åpenhet) reformpolitikk preget av åpenhet og liberalisering som Mikhail Gorbatsjov innførte i det tidligere Sovjetunionen fra 1985, og som senere førte til Sovjetunionens og kommunismens fall i 1989. Se kalde krigen, Den; perestrojka; Sovjetunionen
globalisering samlebetegnelse for samhandling, påvirkning, integrasjon og gjensidig avhengighet på tvers av landegrenser, både på individ- og statsnivå, innenfor det økonomiske, politiske, kulturelle, teknologiske og miljømessige.