Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
gendarmeri (av fr. gens d’armes, bevæpnede menn) militært organisert politistyrke, som enkelte steder glir mer over i å være en militærstyrke med politimyndighet eller rene militære tropper. Mest kjent er kanskje det franske gendarmeri, spesielt for politivirksomheten. Det inneholder også enheter som republikanergardens kavaleri. Gendarmeri finnes i en rekke land verden over, særlig i tidligere …

gendarmeri Read More »

generaladvokat sivil-militær embetsmann og øverste leder for den militære påtalemyndighet. Skal i fredstid bistå de militære sjefer i utøvelsen av disiplinærmyndighet og etterforskning av saker som dreier seg om dette. Bistår i krigstid generaljurisdiksjonssjefene med utøvelse av den militære påtalemyndighet. Fører tilsyn med krigsadvokatene. Generaladvokaten utnevnes av Kongen. Nåværende Generaladvokat er jurist Sigrid Redse Johansen …

generaladvokat Read More »

generalinspektør tidligere begrep benyttet for sjef for forsvarsgrenene og enkelte av Forsvarets driftsenheter. Se Sjef Forsvarets driftsenheter
Genèvekonvensjonene felles navn på en gruppe internasjonale avtaler som skal beskytte sårede, syke og sivile i krig. Den første avtalen ble vedtatt i 1864 etter initiativ fra Røde Kors’ grunnlegger Henri Dunant. Senere er konvensjonenes virkefelt blitt utvidet en rekke ganger inntil det på initiativ fra Røde Kors ble vedtatt helt nye konvensjoner i 1949. …

Genèvekonvensjonene Read More »

geopolitikk studiet av globale maktmønstre. Læren om hvordan politikk avhenger av geografiske forhold.
gerilja (spansk guerilla, liten krig) brukes om organisert væpnet kamp av irregulær militær eller paramilitær art, rettet mot en okkupasjons- eller kolonimakt, eller i borgerkrig mot uønsket herredømme. Kamp med små avdelinger som angriper fienden ved hjelp av bakhold og plutselige raske overfall. Stridsform ofte anvendt av den svakeste part. Se FARC