Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
garnison den troppestyrke som utgjør den faste besetning i en festning, by eller et område. Også brukt som militær betegnelse på anlegg som omfatter hovedkvarter, kaserner og andre militære fasiliteter. Se forsvaret; garnisonen i Sør-Varanger
Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) grensevakt med base på Høybuktmoen i Finnmark. Har som hovedoppgave å vokte den 196 kilometer lange grensen mot Russland. Avdelingen er underlagt Hæren og består av en bataljonstab, Garnisonskompani, Grensekompani, utdannings- og sambandsavdeling. GSVs tre hovedoppdrag er: Grenseovervåkning og suverenitetshevdelse Utdanning og trening av mannskaper og befal til grensetjeneste og mobiliseringshær …

Garnisonen i Sør-Varanger Read More »