Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
fylkesmann statlig embetsmann og høyeste sivile forvaltningsmyndighet i et fylke. Utøver blant annet tilsyn med kommunene. Viktig koordineringsansvar mellom forvaltningsorganer (eks. politi, kommuner, brannvesen, sivilforsvar og Forsvaret) under alle typer katastrofer og kriser. Se totalforsvarskonseptet
fylkesmenn i Norge Agder: Fylkesmann Stein A. Ytterdahl Innlandet: Fylkesmann Knut Storberget Møre og Romsdal: Fylkesmann Else-May Botten (tiltrer 2021) Nordland: Fylkesmann Tom Cato Karlsen Oslo og Viken: Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland Rogaland: Fylkesmann Bent Høie Troms og Finnmark: Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker Trøndelag: Fylkesmann Frank Jenssen Vestfold og Telemark: Fylkesmann Per Arne Olsen Vestlandet: …

fylkesmenn i Norge Les mer »