Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
fullmaktslover vanlig betegnelse på lov der den lovgivende makt gir andre organer myndighet til å treffe nærmere bestemmelser.
fundamentalisme religiøs retning som vektlegger grunnleggende læresetninger eller rettroenhet. Finnes i alle religioner, innenfor bestemte grupperinger.
FUSP (eng. Common Foreign and Security Policy, fork. CFSP) felles utenriks- og sikkerhetspolitikk i EU. Etablert gjennom Maastrichttraktaten i 1992, og videreutviklet gjennom Amsterdamtraktaten. FUSP omhandler sensitive politikkområder og har gjennom Lisboatraktaten derfor fått bevare konsensuspraksis. FUSP ledes av EUs Høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk som samtidig er EUs visepresident. Fra desember 2019 er Høyrepresentanten …

FUSP Les mer »