Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
fredsbevarende operasjoner normalt opprettet etter FN-mandat for å begrense, moderere og/eller avslutte fiendtlige handlinger mellom stater eller grupper innad i stater, gjennom utplassering av en upartisk militær styrke. En upartisk militær FN-styrke er vanligvis kun utstyrt med lette våpen og har stort sett kun anledning til å benytte dem i selvforsvar. Fredsbevarende styrker kan anvendes …

fredsbevarende operasjoner Les mer »

fredsforskning samfunnsvitenskapelig forskningsgren som forsøker å kartlegge årsakene til krig og finne måter å løse dem på. Vokste frem i moderne forstand i 1950-årene. Se Institutt for fredsforskning
fredsopprettende operasjoner (eng. Peace Enforcement) aktiv bruk av militære maktmidler for å gjenopprette fred i et konfliktområde ved å påtvinge en aggressor det internasjonale samfunnets vilje ved å få slutt på krigshandlingene. Fredsoppretting kan benyttes både i interne konflikter og i konflikt mellom stater, for å avhjelpe det humanitære behovet eller engasjere seg der det …

fredsopprettende operasjoner Les mer »

fredsstøtteoperasjoner (eng. Peace Support Operations, fork. PSO) fredsstøtteoperasjoner som gjennomføres i regi av FN, NATO eller andre aktører. Med hjemmel i FN-paktens kapittel VI og VII kan det iverksettes operasjoner. Kapittel VI omhandler fredelig forlik i tvister, mens kapittel VII omhandler tiltak rettet mot trusler og brudd på freden, samt angrepshandlinger. Internasjonale fredsstøtteoperasjoner deles inn …

fredsstøtteoperasjoner Les mer »

fregatt dreier seg vanligvis om mellomstore, hurtige krigsskip. På 1700-tallet ble fregatter også brukt som handelsskip. Selve størrelsen kan variere, og er i seg selv ikke noen fullverdig og detaljert definisjon på en enkelt type skip. Man skiller oftest mellom fregattene fra seilskutetiden og fregattene fra den andre verdenskrig og senere. Se forsvaret; Fregattvåpenet; Sjøforsvaret
Fregattvåpenet består av fem fregatter av Fritjof Nansen-klassen. Sjøforsvaret fikk fra 2006 fem nye fregatter i denne klassen, som er helt sentrale elementer i alle operasjoner og øvelser både nasjonalt og internasjonalt. Fregattene er bygget til å være svært robuste for havgående operasjoner og har gode kamp- og informasjonssystemer. Fartøyene er 133 meter lange og …

Fregattvåpenet Les mer »

fremmedkriger (eng. foreign fighter) brukes om personer som av ideologiske eller idealistiske årsaker velger å kjempe i en væpnet konflikt utenfor sitt eget land. Fremmedkrigere er ikke et nytt fenomen, men har også tidligere forekommet i ulike konflikter. En del fremmedkrigere har etnisk tilhørighet til landet de reiser til, andre har det ikke. Det har …

fremmedkriger Les mer »

Fremskrittspartiet (FrP) norsk politisk parti etablert i 1973. Den politiske profilen er høyreorientert med fokus på liberalisme. Fikk ved stortingsvalget i 2017 15,2 prosent av stemmene, og dermed 27 mandater på Stortinget. Partileder: Siv Jensen Nestleder: Sylvi Listhaug Nestleder: Terje Søviknes Generalsekretær: Fredrik Färber Webadresse: www.frp.no Se Fremskrittspartiets Ungdom  
Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) Fremskrittspartiets ungdomsorganisasjon. Etablert 1978. Formann: Bjørn-Kristian Svendsrud Generalsekretær: Ola Buvik Skedsmo Webadresse: www.fpu.no Se Fremskrittspartiet
frihet kan brukes i flere betydninger. Står i motsetning til avhengighet, bundethet. Frihet kan bety selvstendighet (suverenitet), selvstyre, demokrati, pressefrihet, trosfrihet, ytringsfrihet, handlefrihet, rettstrygghet.