Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
flyktning person som av frykt for forfølgelse, krigshandling eller naturkatastrofe har forlatt sitt hjemland. Beskyttes av FNs flyktningkonvensjonen av 28. juli 1951. Omfatter i utgangspunktet overføringsflyktninger og asylsøkere, men brukes i en videre forstand til å gjelde alle som er på flukt på grunn av krig, miljøkatastrofe, forfølgelse og lignende i sitt hjemland. Den som …

flyktning Les mer »

Flyktningkonvensjonen Se FNs flyktningkonvensjon