Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
fiskevernsonen ved Svalbard sone på 200 nautiske mil rundt Svalbard der Norge hevder retten til å regulere fisket for å bevare fiskeressursene. Opprettet 15.juni 1977 med hjemmel i Lov om Norges økonomiske sone. Svalbardtraktaten slår fast at alle lands borgere har lik rett til fiske og fangst på Svalbard. Norges syn er at traktaten kun …

fiskevernsonen ved Svalbard Les mer »