Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
fiskerisonen ved Jan Mayen sone på 200 nautiske mil rundt Jan Mayen, som dekker et sjøområde på 293.049 km². Opprettet i medhold av Lov om norsk økonomisk sone med virkning fra 29. mai 1980. Fiskerisonen er imidlertid ikke en full økonomisk sone, men en sone avgrenset til fiskeriformål. For utenlandske fartøyers fiske og fangst i …

fiskerisonen ved Jan Mayen Les mer »

fiskevernsonen ved Svalbard sone på 200 nautiske mil rundt Svalbard der Norge hevder retten til å regulere fisket for å bevare fiskeressursene. Opprettet 15.juni 1977 med hjemmel i Lov om Norges økonomiske sone. Svalbardtraktaten slår fast at alle lands borgere har lik rett til fiske og fangst på Svalbard. Norges syn er at traktaten kun …

fiskevernsonen ved Svalbard Les mer »