Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, EUs Se EU; FUSP; CSDP
Feltprestkorpset (FPK) feltprestkorpset ble etablert som organisasjon i 1953. Deres oppdrag er å gi Forsvarets personell tilbud om kirkelig betjening både i fred, krise og krig, både i Norge og ute i internasjonale operasjoner. Feltprestene gjennomfører gudstjenester, andakter, dåp, vigelse og gravferd, og underviser soldater i emnet «Etikk og militærmakt». I 2015 startet Feltprestkorpset et …

Feltprestkorpset Les mer »

Feltprosten sjef for Feltprestkorpset (FPK) underlagt sjefen for personell, operasjoner og drift (POD) i Forsvarsstaben. Feltprosten fører alminnelig kommando over FPK. Feltprosten er Forsvarssjefens religiøse og etiske rådgiver samt at han fører kirkelig tilsyn med alle feltprester i Forsvaret under overtilsyn av biskopen i Oslo. Feltprosten med sin stab er lokalisert på Akershus festning. Se …

Feltprosten Les mer »