Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
FBI (Federal Bureau of Investigation) USAs føderale politi, etablert i 1908, med hovedkvarter i Washington D.C. Byråets viktigste arbeidsoppgaver er å beskytte USA mot terrorangrep, utenlandsk etterretning og spionasje, cyberangrep mot datanettverk og annen høyteknologisk kriminalitet, bekjempe korrupsjon på alle nivåer, beskytte innbyggernes borgerrettigheter og bekjempe organisert kriminalitet og økonomisk kriminalitet av en viss størrelse. …

FBI Les mer »