Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Tidligere revolusjonær geriljaorganisasjon. Organisasjon: FARC baserte seg på en hierarkisk organisering i militære avdelinger med en ledende komité på toppen. Stiftet: 1964. Lokalisering: Colombia, Peru, Venezuela, Brasil, Panama og Ecuador. Politisk retning: Kommunisme/sosialisme. Tilknyttede aktører: IRA, ETA, ELN. Historie: FARC ble i utgangspunktet etablert som den militære avdelingen til …

FARC Les mer »

fascisme er en autoritær og totalitær politisk ideologi som kombinerer element fra kapitalisme, sosialisme, korporativisme, nasjonalisme, militarisme og antikommunisme. Betegnelsen er avledet av fasci, sammenslutninger, og har sammenheng med det romerske fasces, et knippe av tynne trestokker som symboliserte makt eller autoritet. Fascismen oppstod i Italia som et resultat av splittelse i Det Italienske Kommunistparti …

fascisme Les mer »

Fatah (betydn. åpning, erobring eller seier). Politisk parti. Også kjent som: Harakat at-Tahrir al-Watani al-Filastini. Organisasjon: Ledes per 2019 av Mahmoud Abbas. Politisk parti som jobber for palestinske rettigheter og selvstyre. Styrer de palestinske områdene på Vestbredden. Stiftet: 1959. Lokalisering: Israel, Vestbredden og Gaza. Politisk retning: Nasjonalisme/separatisme og sentrum-venstre. Tilknyttede aktører: Hamas, Mujahadi Bayt al-Maqdis …

Fatah Les mer »

FBI (Federal Bureau of Investigation) USAs føderale politi, etablert i 1908, med hovedkvarter i Washington D.C. Byråets viktigste arbeidsoppgaver er å beskytte USA mot terrorangrep, utenlandsk etterretning og spionasje, cyberangrep mot datanettverk og annen høyteknologisk kriminalitet, bekjempe korrupsjon på alle nivåer, beskytte innbyggernes borgerrettigheter og bekjempe organisert kriminalitet og økonomisk kriminalitet av en viss størrelse. …

FBI Les mer »

felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, EUs Se EU; FUSP; CSDP
Feltprestkorpset (FPK) feltprestkorpset ble etablert som organisasjon i 1953. Deres oppdrag er å gi Forsvarets personell tilbud om kirkelig betjening både i fred, krise og krig, både i Norge og ute i internasjonale operasjoner. Feltprestene gjennomfører gudstjenester, andakter, dåp, vigelse og gravferd, og underviser soldater i emnet «Etikk og militærmakt». I 2015 startet Feltprestkorpset et …

Feltprestkorpset Les mer »

Feltprosten sjef for Feltprestkorpset (FPK) underlagt sjefen for personell, operasjoner og drift (POD) i Forsvarsstaben. Feltprosten fører alminnelig kommando over FPK. Feltprosten er Forsvarssjefens religiøse og etiske rådgiver samt at han fører kirkelig tilsyn med alle feltprester i Forsvaret under overtilsyn av biskopen i Oslo. Feltprosten med sin stab er lokalisert på Akershus festning. Se …

Feltprosten Les mer »

fiskerisonen ved Jan Mayen sone på 200 nautiske mil rundt Jan Mayen, som dekker et sjøområde på 293.049 km². Opprettet i medhold av Lov om norsk økonomisk sone med virkning fra 29. mai 1980. Fiskerisonen er imidlertid ikke en full økonomisk sone, men en sone avgrenset til fiskeriformål. For utenlandske fartøyers fiske og fangst i …

fiskerisonen ved Jan Mayen Les mer »

fiskevernsonen ved Svalbard sone på 200 nautiske mil rundt Svalbard der Norge hevder retten til å regulere fisket for å bevare fiskeressursene. Opprettet 15.juni 1977 med hjemmel i Lov om Norges økonomiske sone. Svalbardtraktaten slår fast at alle lands borgere har lik rett til fiske og fangst på Svalbard. Norges syn er at traktaten kun …

fiskevernsonen ved Svalbard Les mer »

flyktning person som av frykt for forfølgelse, krigshandling eller naturkatastrofe har forlatt sitt hjemland. Beskyttes av FNs flyktningkonvensjonen av 28. juli 1951. Omfatter i utgangspunktet overføringsflyktninger og asylsøkere, men brukes i en videre forstand til å gjelde alle som er på flukt på grunn av krig, miljøkatastrofe, forfølgelse og lignende i sitt hjemland. Den som …

flyktning Les mer »