Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
føderalisme politisk system (retning eller bevegelse) som tar sikte på å organisere (eller bevare) en statsform som et forbund av selvstendige stater.
føderasjon forbundssystem som er en stats sammenslutning av selvstendige enheter (eller ledd) kalt statsforbund. USA, Sveits, Russland og Tyskland er eksempler på føderasjoner. Se forbundsstat
første verdenskrig, Den global krig fra 1914 til 1918. Første verdenskrig er en av de dødeligste konfliktene i nyere tid, med anslagsvis 18 millioner omkomne. Krigen markerte et historisk skifte i krigføring, der gammel strategi møtte ny teknologi som tanks, fly, automatvåpen og stridsgass. Parter: Ententemaktene – England, Frankrike og Russland, mot Sentralmaktene – Tyskland, …

første verdenskrig, Den Les mer »

førstegangstjeneste i de land som har allmenn verneplikt: den første tjenesteperioden soldaten avtjener i militæret. Lengden på førstegangstjenesten i Norge varierer fra seks måneder i Heimevernet til tolv måneder for Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Allmenn verneplikt for kvinner ble innført i juli 2016. Se forsvaret; Hæren; Luftforsvaret; Sjøforsvaret; verneplikt