Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
ESA Se europeiske romfartsorganisasjonen, Den
ESDP (European Security and Defence Policy) EUs sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeid. Skiftet i 2007 navn til Common Security and Defence Policy (CSDP). Se CSDP; EU; FUSP
eskadre større flåtestyrke som opptrer som en enhet. En eskadre består normalt av flere skvadroner. Et eksempel på en eskadre er Den norske marinen (som tidligere het Kysteskadren). Se forsvaret; Marinen; Sjøforsvaret; skvadron
eskadron kavaleriets betegnelse på en avdeling på kompaninivå. Se forsvaret; kavaleri; kompani