Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
EOS-utvalget Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenester som utøves av eller på vegne av offentlige myndigheter til beskyttelse av nasjonale sikkerhetsinteresser. Utfører en ekstern og uavhengig kontroll av om de hemmelige tjenestene (EOS-tjenestene) holder seg innenfor regelverket, spesielt for å hindre at enkeltpersoner blir utsatt for ulovlig overvåking. Utvalget utfører sitt arbeid uavhengig av …

EOS-utvalget Les mer »