Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
enevelde Styreform karakterisert ved ekstrem, i prinsippet uavgrenset, maktkonsentrasjon hos én person. Betegnelsen er særlig brukt om de uinnskrenkede monarkier som preget flere europeiske land fra 1600–1800-tallet. I vår tid omtales eneveldige monarkier, som i enkelte land på Den arabiske halvøya, oftest som diktaturer. Se autoritært styre; diktator; diktatur
English Defence League (EDL) engelsk organisasjon som arbeider mot islamsk innflytelse i Storbritannia. Organisasjon: Ledes per 2019 av Tim Ablitt. Løst organisert og ingen offisielle medlemslister eller kontingenter. Stiftet: 2009. Lokalisering: Storbritannia Politisk retning: Høyreekstremisme. Tilknyttede aktører: European Defence League, Norwegian Defence League, Dutch Defence League, Hogesa, Scottish Defence League. Historie: English Defence League ble …

English Defence League Les mer »

Enhanced forward presence NATO-konsept for såkalt forsterket fremskutt nærvær (enhanced forward presence, eFP) endelig vedtatt på toppmøtet i Warszawa 2016. eFP innebærer at medlemsland som er i en spesielt utsatt situasjon vil ha multinasjonale NATO-styrker tilstede i landet på rotasjonsbasis. Pr. 2017 gjelder dette Polen, Estland, Latvia og Litauen. Konseptet er en del av NATOs …

Enhanced forward presence Les mer »

enklave et land, eller del av et land, som ligger helt og fullt innesluttet av et annet land. I mange tilfeller er et område både en enklave og en eksklave, men ikke alltid. For eksempel er Kaliningrad en russisk eksklave, men ingen enklave siden området grenser både til Polen, Litauen og Østersjøen. San Marino er …

enklave Les mer »

entente (fr. for forståelse). Politisk vennskapsforhold mellom stater, men ingen fast allianse. Ententen (i bestemt form) betegner alliansen mellom Storbritannia, Frankrike og Russland under Den første verdenskrig. Se første verdenskrig, Den