Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
embargo begrensning eller stans i flyt av varer eller tjenester i offentlighetens interesse, som foretas enten som folkerettslig tvangsmiddel, eller som innledning til eller umiddelbar følge av en krig med vedkommende land. Brukes imidlertid ofte i betydningen av å inkludere stans i enhver import eller eksport av en bestemt handelsvare, eksempelvis våpenembargoen mot det tidligere …

embargo Les mer »