Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
EKSF (eng. ECSC) Det europeiske kull- og stålfellesskapet. Opprettet med Paris-traktaten i 1951 mellom Vest-Tyskland, Frankrike, Italia, Belgia, Nederland og Luxemburg. Forløperen til dagens EU. Se EF; EU
eksklave område som ikke grenser til det landet den tilhører, men er helt omgitt av en eller flere fremmede staters territorium. For eksempel er Kaliningrad er en russisk eksklave. Se enklave
ekstremisme uttrykk som beskriver ytterliggående holdninger i forhold til majoriteten i samfunnet. Ekstremisme er en systematisk gjennomtenkt posisjon, teori eller ideologi hvor ekstreme standpunkter er vesentlige. Det er tre hovedretninger av politisk ekstremisme: religiøs, venstre- og høyreekstremisme. Ekstremister krever i mange tilfeller radikale endringer av samfunnet, enten i reaksjonær eller revolusjonær forstand. De er derfor …

ekstremisme Les mer »