Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
EF Det europeiske fellesskap, samlebetegnelse for Det europeiske kull- og stålfellesskapet, Det europeiske økonomiske felleskap og EURATOM. Forløperen til Den europeiske union (EU). Se EU
EFTA Se europeiske frihandelsforbund, Det
EFTA-domstolen domstolen har myndighetsområde i de EFTA-land som har undertegnet EØS-avtalen, det vil si Island, Liechtenstein og Norge. Behandler overtredelser som Overvåkningsorganet (ESA) har rapportert om de enkelte EFTA-land når det gjelder implementeringen, gjennomføringen og fortolkningen av EFTA-regelverket, forhandler i uoverensstemmelser mellom to eller flere EFTA-land, fører appeller når det gjelder Overvåkningsorganets beslutninger og fungerer …

EFTA-domstolen Les mer »