Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
EØS-avtalen (Avtalen for Det europeiske økonomiske samarbeid) avtale mellom EF (nå EU) og EFTA-medlemslandene Island, Liechtenstein og Norge om samhandel og andre økonomiske forhold. Ble ferdigforhandlet i 1992 og trådte i kraft den 1. januar 1994. Har i dag 31 medlemsland, 28 fra EU og tre fra EFTA. Etablerer et felles marked med fri flyt …

EØS-avtalen Les mer »