Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Dayton-avtalen (eng. Dayton Accords) fredsavtale etter borgerkrigen i tidligere Jugoslavia som ble forhandlet frem i Dayton, Ohio i USA. Avtalen ble signert desember 1995 i Paris og gjorde offisielt slutt på Bosnia-krigen. Dayton-avtalen la rammene for separasjon og demilitarisering av de stridende partene, og for veien videre til en fremtidig, fungerende føderasjon, som hvilte på …

Dayton-avtalen Les mer »

de facto slik det forholder seg rent faktisk. For eksempel kan det rettslig være slik at regjeringen står fritt til å etterleve et vedtak i parlamentet, men rent faktisk kan den likevel føle seg bundet til å følge et slikt vedtak. Motsatt: de jure. Se anerkjennelse; de jure
de jure slik det er etter rettslige regler. Motsatt: de facto. Se anerkjennelse; de jure
dekret bestemmelse eller beslutning, særlig om vedtak som blir gjort av et forvaltningsorgan. Se lov
delegasjon utvalg eller sendelag av personer som opptrer og handler på vegne av en sammenslutning, interessegruppe, institusjon eller en stat. Kan også bety overdragelse av myndighet fra ett myndighetsorgan til et annet. Se diplomat, diplomati
Delelinjeavtalen underskrevet i Murmansk den 15. september 2010. Avtalen er en overenskomst om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet mellom Norge og Russland. Se Barentshavet; appendiks XIII – Norsk jurisdiksjon i havområdene
demarkasjonslinje avgrensingslinje som ved avslutning av en våpenstillstand fastsettes som foreløpig provisorisk grenselinje for hver av de stridende parter på begge sider av en nøytral sone, og som man er enig om ikke å overskride.
demilitarisere fjerne militære tropper og anlegg fra et område, region eller land.
Demilitarisert sone (eng. demilitarized zone, fork. DMZ) Et område hvor stridende parter har trukket ut militære styrker og installasjoner og demilitarisering er innført. Området ligger som regel ved en grense mellom to eller flere militære makter eller allianser og skal ikke kunne benyttes som base for et militært angrep. Et kjent eksempel på en demilitarisert …

Demilitarisert sone Les mer »

Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP) sekulær politisk og militant organisasjon med medlemskap i PLO. Også kjent som: Popular Democratic Front for the Liberation of Palestine og Al-Jabha al-Dimuqratiya Li-Tahrir Filastin. Organisasjon: Ledes per 2019 av Nayef Hawatmeh. Organisasjonen styres av en sentralkomité bestående av 81 medlemmer og 21 varamedlemmer. Stiftet: 1969. Lokalisering: …

Democratic Front for the Liberation of Palestine Les mer »