Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Cybersikkerhet handler om å håndtere den risikoen og de sikkerhetsutfordringene som følger av bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Cybersikkerhet kan defineres som sikring av alt som er sårbart via IKT. Dette omfatter tjenester, informasjon, infrastruktur, maskinvare og programvare. Les mer om cybersikkerhet