Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Cyberforsvaret er en militær organisasjon som drifter, sikrer og forsvarer Forsvarets datasystemer, nettverk, og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet. Cyberforsvaret produserer spisskompetanse i form av militære dataingeniører og ledere, og trener og kompetanseu​tvikler kolleger i forsvarsgrenene. Støtter den teknologiske utviklingen av Forsvaret, og implementerer ny teknologi og nye konsepter. Er leverandør av …

Cyberforsvaret Les mer »